Нүүр Хуудас

Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын эрхэм зорилго


Хуулиар хүлээсэн үүргээ ханган биелүүлэхдээ иж бүрэн, хий зайгүй хамгаалалт, чанартай, соёлтой, шуурхай үйлчилгээг үзүүлдэг, үүрэг гүйцэтгэх өндөрчадвартай бие бүрэлдэхүүн бүхий дэлхийн жишигт хүрсэн байгууллага болоход оршино.

Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын хуулиар хүлээсэн үндсэн үүрэг


Төрийн тусгай хамгаалалтын газар нь Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай Монгол улсын хууль бусад хууль тогтоомжийн дагуу аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор, хуулиар төрийн тусгай хамгаалалтад авахаар тогтоосон төрийн байгууллага, тэдгээрийн зарим үйл ажиллагаа, албан тушаалтан, иргэний амь бие, ордон өргөө, зориулалтын орон сууц, тээврийн хэрэгсэл, бусад зүйлийг хамгаалахад чиглэсэн мэргэжлийн болон бусад байгууллага, албан тушаалтны харилцан уялдаатай цогцолбор үйл ажиллагааг хангадаг төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллага юм.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes