Эрхэм зорилго

Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын эрхэм зорилго


Хуулиар хүлээсэн үүргээ ханган биелүүлэхдээ иж бүрэн, хий зайгүй хамгаалалт, чанартай, соёлтой, шуурхай үйлчилгээг үзүүлдэг, үүрэг гүйцэтгэх өндөрчадвартай бие бүрэлдэхүүн бүхий дэлхийн жишигт хүрсэн байгууллага болоход оршино.

Zorilgo1

Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын удирдах төв байр

zorilgo 2

Цувааны үеийн хамгаалалт

Premium Wordpress Themes by UFO Themes