Үндсэн чиг үүрэг

Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын хуулиар хүлээсэн үндсэн үүрэг


Төрийн тусгай хамгаалалтын газар нь Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай Монгол улсын хууль бусад хууль тогтоомжийн дагуу аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор, хуулиар төрийн тусгай хамгаалалтад авахаар тогтоосон төрийн байгууллага, тэдгээрийн зарим үйл ажиллагаа, албан тушаалтан, иргэний амь бие, ордон өргөө, зориулалтын орон сууц, тээврийн хэрэгсэл, бусад зүйлийг хамгаалахад чиглэсэн мэргэжлийн болон бусад байгууллага, албан тушаалтны харилцан уялдаатай цогцолбор үйл ажиллагааг хангадаг төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллага юм.

uureg 1

Төрийн ордны хамгаалалт

uureg 2

“Их Тэнгэр” цогцолборын төрийн ёслол, зоогийн үйлчилгээ

Premium Wordpress Themes by UFO Themes