Их Тэнгэр Цогцолборын бүтэц

Тус цогцолбор нь захиргаа хүний нөөцийн, үйлчилгээний тасаг, аж ахуй техникийн тасаг, санхүүгийн хэсэгтэй. Захиргаа хүний нөөц нь цомхон, үйлчилгээний тасаг нь тогооч, зөөгч, угаагч, үйлчлэгч,буудлыг үйлчилгээ, угаалгын хэсэгтэй, аж ахуй техникийн алба нь сантехник, цахилгаан, барилга, тохижилт үйлчилгээ, автын хэсэгтэй, санхүүгийн хэсэг нь ня-бо, нярвуудтай тус бүрийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг.

ih tenger 2

Premium Wordpress Themes by UFO Themes