ТАЛАРХАЛ

Оросын Холбооны Улсын Ерөнхийлөгч Владимир Владимирович Путин 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ноос 03-ны өдрүүдэд Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийх үеийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн дагуу амжилттай явагдлаа.

Төрийн тусгай хамгаалалтад хамтран оролцож, хүндэт зочны аюулгүй байдлыг хангах ажилд бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажилласан нийт байгууллага, аж ахуй нэгж, холбогдох албан тушаалтан, ажилтан, албан хаагчдад талархал илэрхийлье.

Төрийн тусгай хамгаалалтын газар

Premium Wordpress Themes by UFO Themes