ШАТРЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО

shatar-1Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын алба хаагчдын дунд 2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсээс зохион байгууллаа. Оюун ухаан, сэтгэн бодох чадвараар бусдыгаа манлайлж нэгдүгээр байрны эзнээр дэд хурандаа Я.Нэргүйбаатар, хоёрдугаар байр дэслэгч С.Батболд, гуравдугаар байрыг хошууч А.Түвшин эзлэв.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes