“Төрийн тусгай хамгаалалтын алба хаагчийн тангараг өргөх журам” батлах тухай 1995 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 151 дүгээр зарлиг.

https://legalinfo.mn/mn/detail/777


Contact us

Address

Soul street - 5, 1st khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia.

Phone number

51-266561

Email

info@sspa.gov.mn


Get in touch