Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын эрхэм зорилго
 

Агентлагийн эрхэм зорилго нь “Мэргэшсэн алба хаагч, шалгарсан арга, дэвшилтэт технологийг хослуулан төрийн тусгай хамгаалалтыг найдвартай хэрэгжүүлэх”-д оршино. 

               Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 36 дугаар захирамжаар баталсан “Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр”-ийн “Агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги” гэсэн 2 дугаар зүйлийн 2.3 дахь хэсэгт “Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго”-ыг тодорхойлсон.

  


Contact us

Address

Soul street - 5, 1st khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia.

Phone number

51-266561

Email

info@sspa.gov.mn


Get in touch